O nás

Firma DEL CASTING a.s. je súkromná firma. Bola založená v r.1998 a jej hlavná činnosť spočívala v oblasti tlakového liatia neželezných kovov a ich zliatin. Samozrejme, že neoddeliteľnou súčasťou jej práce bolo aj technické poradenstvo.

Vo svojich úplných začiatkoch sa venovala generálnym opravám tlakových lejacích strojov od slovenského výrobcu VIHORLAT s.r.o. Snina, ktorý ich vyrábal pod značkou „Originál POLÁK“ . V ďalšom období sme na základe požiadaviek našich zákazníkov   rozšírili  svoju oblasť podnikania o generálne opravy a modernizáciu tlakových strojov od zahraničných výrobcov – BUHLER, IDRA, FRECH, ITALPRESSE, MULLERWEINGARTEN

Firma  sa  od  svojho  vzniku  dynamicky  rozvíja,  rozširuje  svoje celoplošné pôsobenie na trhu.

Našimi ambíciami už nie sú iba generálne opravy, ale aj výroba nových  tlakových lejacích strojov, ktoré dodávame pre zákazníkov, ktorí sú členmi Európskej únie, ale aj pre iné krajiny, ako  sú napr. Rusko, Bielorusko, Ukrajina.

Pre svojich zákazníkov sme pripravili novú radu tlakových lejacích strojov s reguláciou v reálnom čase, ktoré znesú aj tie najprísnejšie kritéria kladené na stroje používané v automobilovom priemysle.

Ďalším medzníkom v činnosti firmy DEL CASTING a.s. bol rok 2004, kedy sme získali   certifikát  ISO 9001: 2000.

Náš  kolektív  je v súčasnosti pripravený  venovať plnú pozornosť Vaším požiadavkám týkajúcich sa oblasti tlakového liatia do ktorej patrí :

  • tlakový lejací stroj
  • periférne zariadenia – ostrihovacie lisy
  • ošetrovače
  • dávkovače kovu
  • technické poradenstvo

Získate u nás výrobky a služby v dohodnutých termínoch, v požadovanej kvalite a cene.

Znalosti a skúsenosti našich zamestnancov z oblasti tlakového liatia vytvorili široký potenciál firemného know-how, ktorý je cennou základňou pre splnenie Vašich požiadaviek, vyplývajúcich z individuálnych technologických parametrov.

 

Získanie označovania našich výrobkov značkou CE – conformity marking bolo jedným z  hlavných medzníkom našej firmy DEL CASTING, nakoľko je to povinná značka zhody pre všetky výrobky uvádzané na jednotný trh v Európskom hospodárskom priestore. Pripojením tohto označenia – „CE“ výrobca potvrdzuje, že výrobok spĺňa všetky podmienky t.z. bezpečnostné, ergonomické, zdravotné, environmentálne uvedenia na trh. Bezpečnostné predpisy sú prioritou pri navrhovaní a výrobe tlakových lejacích strojov aj napriek tomu, že sa stroj stáva zložitejším. Naším krédom je vyrobiť tlakový lejací stroj bezpečný, spoľahlivý, ľahko ovládateľný, ergonomický.