[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Technológia odlievania neželezných kovov a ich zliatin pod vysokým tlakom patrí k jednej z najmladších v zlievarenstve. Za pomerne krátku dobu sa táto technológia presadila pri hromadnej a veľkosériovej výrobe odliatkov.

 

Všetci výrobcovia tlakových odliatkov stále čím  ďalej tým viac  venujú pozornosť kvalite  vyrábaných odliatkov s cieľom zvýšenia mechanických vlastnosti, rozmerovej stálosti a presnosti, kvalite povrchu. Na kvalitu tlakových odliatkov má vplyv celý  technologický proces odlievania – od prípravy tekutého kovu až po povrchovú úpravu odliatku. Do tohto procesu patrí aj tlakový lejací stroj firmy DEL CASTING a.s. ktorý má zabezpečiť vysokú opakovateľnosť technologických parametrov tlakového liatia – či už ide o predplňovaciu rýchlosť – rýchlosť pohybu lisovacieho piesta až do vyplnenia komory t.z. roztavený kov dosiahne nárez formy, plniaca rýchlosť – rýchlosť pohybu lisovacieho piesta až do vyplnenia komory, rýchlosť nábehu dotlaku a veľkosť tlaku, ktorý pôsobí na odliatok až po stuhnutie odliatku. Tento technologický proces je veľmi rýchly, je to v podmienkach hromadnej výroby, teda musí aj firma DEL CASTING a.s. zabezpečiť dodržiavanie technologických parametrov ich kontrolu, vyhodnocovanie a archiváciu. Pri takýchto vysokých požiadavkách sa už nevystačí s bežnými výrobnými prostriedkami – konvenčné stroje – konvenčná hydraulika firma DEL CASTING a.s. pristúpila k výrobe tlakového lejacieho stroja kde celý technologický proces je riadený t.z. jednotlivé rýchlosti aj tlak sú riadené v reálnom čase počas celého priebehu lisovania a tým pádom môžeme podať ucelený obraz o celom priebehu technologického procesu lisovania, ktorý nám potom dá výsledný obraz o skutočnej kvalite odliatku. Všetky tieto skutočnosti a požiadavky na technologický proces, opakovateľnosť, spoľahlivosť vedú k tomu, že celý proces sa mechanizuje, až automatizuje a to v podstatnej miere vedie k zvýšeniu produktivity výroby.

Keďže celý tento proces tlakového liatia je veľmi zložitý a na tlakové  odliatky sa kladú stále väčšie požiadavky firma DEL CASTING a.s. má vo svojom portfóliu celý rad tlakových lejacích strojov a podľa usporiadania komory ich môžeme rozdeliť na:

  1. Tlakový lejací stroj so studenou horizontálnou komorou
  2. Tlakový lejací stroj s vertikálnou studenou komorou

Z tohto portfólia firmy DEL CASTING a.s. si môže zákazník vybrať taký  tlakový lejací stroj, ktorý splní všetky Vaše požiadavky.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]